Motsatsen till stereotyp

stereotyp

Motsatsord till stereotyp:

  • omväxlande, variationsrik, varierande, intressant

I betydelsen (definition):

  • enformig, alltid likadan