Motsatsen till späd

späd

Motsatsord till späd:

  1. grov, kraftig, bastant, välbyggd; tjock, rundlagd, fyllig
  2. färdigutvecklad, fullvuxen

I betydelsen (definition):

  1. vek, svag
  2. outvecklad