Motsatsen till solkig

solkig

Motsatsord till solkig:

I betydelsen:

  • nedsmutsad, fläckig

Copyright Göran Walter