Motsatsen till slentrian

slentrian

Motsatsord till slentrian:

  • omväxling, förändring; förnyelse

I betydelsen (definition):

  • vanemässighet, rutin