Motsatsen till skeptisk

skeptisk

Motsatsord till skeptisk:

  • övertygad, säker, förvissad; entusiastisk, optimistisk; vidskeplig

I betydelsen:

  • tvivlande, misstrogen

Copyright Göran Walter