Motsatsen till skada ¹

skada ¹ subst.

Motsatsord till skada ¹:

  1. felfrihet, fullkomlighet, fulländning; förbättring; gottgörelse, kompensation
  2. nytta, gagn, vinst, fördel, hjälp
  3. dygd, förtjänst; välgärning

I betydelsen (definition):

  1. fel, defekt
  2. onytta
  3. orätt