Motsatsen till rovgirig

rovgirig

Motsatsord till rovgirig:

  • måttfull, sansad, återhållsam; nöjd, belåten

I betydelsen:

  • roffande, glupsk

Copyright Göran Walter