Motsatsen till repressalie

repressalie

Motsatsord till repressalie:

  • förlåtelse, förskoning, nåd

I betydelsen:

  • vedergällning

Copyright Göran Walter