Motsatsen till renlärig

renlärig

Motsatsord till renlärig:

  • irrlärig, kättersk

I betydelsen:

  • ortodox, rättrogen

Copyright Göran Walter