Motsatsen till recession

recession (ekon)

Motsatsord till recession:

  • högkonjunktur, konjunkturuppgång

I betydelsen:

  • lågkonjunktur, tillbakagång

Copyright Göran Walter