Motsatsen till reaktionär 2

reaktionär 2 subst.

Motsatsord till reaktionär:

I betydelsen:

  • baksträvare

Copyright Göran Walter