Motsatsen till reaktionär 1

reaktionär 1 adj.

Motsatsord till reaktionär:

  • radikal, progressiv, reformvänlig, framstegsvänlig, framåtsträvande

I betydelsen:

  • mycket konservativ, reformfientlig

Copyright Göran Walter