Motsatsen till rask

rask

Motsatsord till rask:

I betydelsen:

  • hurtig, kvick

Copyright Göran Walter