Motsatsen till rätt 3

rätt 3 subst.

Motsatsord till rätt:

  1. fel, orätt; felaktighet, misstag
  2. skyldighet, förpliktelse, plikt

I betydelsen:

  1. det rätta, riktighet
  2. rätighet

Copyright Göran Walter