Motsatsen till radikal 1

radikal 1 adj.

Motsatsord till radikal:

  1. moderat, måttfull; ytlig, flyktig, lättvindig
  2. moderat, konservativ, samhällsbevarande
  3. palliativ

I betydelsen:

  1. genomgripande, grundlig
  2. vänstersinnad, progressiv
  3. (med.) som syftar till fullständigt botande

Copyright Göran Walter