Motsatsen till osolidarisk

osolidarisk

Motsatsord till osolidarisk:

I betydelsen:

  • illojal, okamratlig

Copyright Göran Walter