Motsatsen till osannolik

osannolik

Motsatsord till osannolik:

I betydelsen:

  • föga trolig

Copyright Göran Walter