Motsatsen till omogen

omogen

Motsatsord till omogen:

  1. mogen, fullt utvecklad, färdig, klar
  2. mogen, erfaren, vuxen

I betydelsen:

  1. outvecklad
  2. oerfaren

Copyright Göran Walter