Motsatsen till okamratlig

okamratlig

Motsatsord till okamratlig:

I betydelsen:

  • osolidarisk, illojal

Copyright Göran Walter