Motsatsen till överstiglig

överstiglig

Motsatsord till överstiglig:

  • oöverkomlig, oöverstiglig, omöjlig

I betydelsen:

  • som man kan klara av, överkomlig

Copyright Göran Walter