Motsatsen till öde

öde

Motsatsord till öde:

  1. livlig, livfull, full av rörelse; trafikerad; ofta besökt, välbesökt
  2. bebodd, befolkad

I betydelsen:

  1. enslig, övergiven
  2. obebodd

Copyright Göran Walter