Motsatsen till nyttig

nyttig

Motsatsord till nyttig:

  1. onyttig, värdelös, oduglig, oanvändbar, otjänlig, ineffektiv
  2. onyttig, ohälsosam, osund, skadlig, farlig

I betydelsen:

  1. användbar, värdefull
  2. hälsosam

Copyright Göran Walter