Motsatsen till nyckfull

nyckfull

Motsatsord till nyckfull:

I betydelsen:

  • lynnig, oberäknelig

Copyright Göran Walter