Motsatsen till negativ 1

negativ 1 adj.

Motsatsord till negativ:

  1. positiv, större än noll
  2. positiv, jakande, samtyckande, bekräftande, affirmativ
  3. positiv, gynnsam, fördelaktig, konstruktiv, bra, god
  4. positiv, uppskattande, gillande, välvillig; levnadsglad, livsbejakande

I betydelsen:

  1. mindre än noll
  2. nekande
  3. ogynnsam
  4. kritisk

Copyright Göran Walter