Motsatsen till nedbruten

nedbruten (el. nerbruten)

Motsatsord till nedbruten:

I betydelsen:

  • knäckt, slut

Copyright Göran Walter