Motsatsen till nativ

nativ (vetenskapl)

Motsatsord till nativ:

I betydelsen:

  • naturlig

Copyright Göran Walter