Motsatsen till nationell

nationell

Motsatsord till nationell:

  1. internationell, global, kosmopolitisk
  2. lokal, regional

I betydelsen:

  1. som gäller en enskild nation
  2. som gäller hela nationen

Copyright Göran Walter