Motsatsen till nåd

nåd

Motsatsord till nåd:

  1. onåd, ogunst, misshag, missnöje, ogillande, förtrytelse
  2. hämnd, vedergällning, bestraffning, straff

I betydelsen:

  1. gunst, välvilja
  2. förlåtelse

Copyright Göran Walter