Motsatsen till missgynna

missgynna

Motsatsord till missgynna:

I betydelsen:

  • åsidosätta, diskriminera

Copyright Göran Walter