Motsatsen till maskinell

maskinell

Motsatsord till maskinell:

I betydelsen:

  • som utförs av maskin

Copyright Göran Walter