Motsatsen till makt

makt

Motsatsord till makt:

  1. maktlöshet, vanmakt, underkastelse; icke-makt
  2. svaghet, kraftlöshet

I betydelsen:

  1. herravälde, bestämmanderätt
  2. styrka

Copyright Göran Walter