Motsatsen till kyrklig

kyrklig

Motsatsord till kyrklig:

  1. icke-kyrklig, borgerlig, civil
  2. världslig, profan; antikyrklig, antiklerikal

I betydelsen:

  1. som har med kyrkan att göra
  2. religiös

Copyright Göran Walter