Motsatsen till kryptogam

kryptogam (bot)

Motsatsord till kryptogam:

I betydelsen:

  • sporväxt

Copyright Göran Walter