Motsatsen till kristen

kristen

Motsatsord till kristen:

  • okristen, icke-kristen, icke-religiös, oreligiös, irreligiös, ateistisk, gudlös, hednisk; profan, världslig; sekulariserad

I betydelsen:

  • religiös, troende

Copyright Göran Walter