Motsatsen till kreera

kreera

Motsatsord till kreera:

  • förstöra, fördärva, rasera; plagiera

I betydelsen:

  • skapa

Copyright Göran Walter