Motsatsen till konversera

konversera

Motsatsord till konversera:

  • tiga, hålla tyst, vara tyst

I betydelsen:

  • samtala

Copyright Göran Walter