Motsatsen till konsekvens

konsekvens

Motsatsord till konsekvens:

  1. inkonsekvens, kontradiktion, motsägelse, ologiskhet; nyckfullhet, godtycke
  2. orsak, förutsättning, premiss; princip

I betydelsen:

  1. följdriktighet, logik
  2. följd, verkan

Copyright Göran Walter