Motsatsen till kompetens

kompetens

Motsatsord till kompetens:

  1. inkompetens, oförmåga, oduglighet
  2. inkompetens, obehörighet
  3. obefogenhet

I betydelsen:

  1. duglighet, skicklighet
  2. behörighet
  3. befogenhet

Copyright Göran Walter