Motsatsen till knappt

knappt

Motsatsord till knappt:

  1. förvisso, mycket väl
  2. gott och väl, mer än
  3. med lätthet

I betydelsen:

  1. knappast, näppeligen
  2. inte fullt
  3. med svårighet

Copyright Göran Walter