Motsatsen till klagan

klagan

Motsatsord till klagan:

  1. jubel, glädje, fröjd, munterhet, skratt; högtidssång, resignation
  2. beröm, uppskattning, lovord; erkännande, godkännande

I betydelsen:

  1. jämmer, kvidande
  2. uttryck för missnöje

Copyright Göran Walter