Motsatsen till katastrofal

katastrofal

Motsatsord till katastrofal:

I betydelsen:

  • förödande, ödesdiger

Copyright Göran Walter