Motsatsen till kapriciös

kapriciös

Motsatsord till kapriciös:

  • ståndaktig, uthållig, ihärdig

I betydelsen:

  • nyckfull, ombytlig

Copyright Göran Walter