Motsatsen till känslomässig

känslomässig

Motsatsord till känslomässig:

  • förnuftsmässig, rationell; fysisk

I betydelsen:

  • känslobetonad, emotionell

Copyright Göran Walter