Motsatsen till känslobetonad

känslobetonad

Motsatsord till känslobetonad:

  • förnuftsmässig, rationell; fysisk

I betydelsen:

  • känslomässig, emotionell

Copyright Göran Walter