Motsatsen till isolerad

isolerad

Motsatsord till isolerad:

  1. tillgänglig, öppen
  2. livlig, bebodd
  3. bland andra; populär; förenad
  4. oisolerad

I betydelsen:

  1. avskild
  2. enslig
  3. ensam
  4. omgiven av isolermaterial

Copyright Göran Walter