Motsatsen till intressera

intressera

Motsatsord till intressera:

  • tråka ut, trötta

I betydelsen:

  • väcka intresse hos

Copyright Göran Walter