Motsatsen till inträngande

inträngande

Motsatsord till inträngande:

I betydelsen:

  • grundlig, djupgående

Copyright Göran Walter