Motsatsen till intolerans

intolerans

Motsatsord till intolerans:

I betydelsen:

  • ofördragsamhet

Copyright Göran Walter