Motsatsen till inspirera

inspirera

Motsatsord till inspirera:

  1. hämma, lamslå, göra modfälld, avskräcka
  2. motarbeta, motverka

I betydelsen:

  1. uppmuntra, stimulera
  2. påverka

Copyright Göran Walter