Motsatsen till innovativ

innovativ

Motsatsord till innovativ:

  • besvarande, bibehållande, konservativ; efterapande, imiterande; slentrianmässig, rutinmässig

I betydelsen:

  • förnyande, nyskapande

Copyright Göran Walter